بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه 1000 واحد مسکونی شمس تبریز

بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه 1000 واحد مسکونی شمس تبریز

مهندس محمدحسین محمدخان طهرانی سرپرست شرکت خانه سازی ایران روز چهارشنبه 13 دی ماه از پروژه 1000 واحد مسکونی شمس تبریز بازدید داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در راستای پی گیری های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص آغاز فرآیند تکمیل پروژه شمس،  سرپرست شرکت خانه سازی ایران از پروژه مذکور بازدید و با معاون محترم عمرانی استانداری ،شهردار منطقه ۲ و خریداران محترم واحدها دیدار و گفتگو داشتند.

در این سفر استانی مهندس عابدین زاده، سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی شرکت خانه سازی ایران ایشان را همراهی نمودند.