بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی

بازدید سرپرست شرکت خانه سازی ایران از نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی

دکتر رستمی  به همراه معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران  در تاریخ 21 آذرماه از هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تاسیسات بیمارستان بازدید داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، دکتر رستمی ضمن دیدار و گفتگو با غرفه داران  اظهار داشت: معرفی ظرفیت های بالقوه و بالفعل در کشور در زمینه ساخت تجهیزات و تاسیسات بیمارستان  و با تجاری سازی و مهندسی معکوس محصولات موفق خارجی می تواند ایجاد بستر مناسب به منظور ترغیب افراد برای سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود داخلی ایجاد نماید.

لازم به ذکر است در این نمایشگاه ۸۴ شرکت داخلی و چند شرکت خارجی از کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، آخرین دستاوردها و توانایی های خود را در گروه های ساخت، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، سرمایه گذاری طرح و برنامه ریزی، برنامه ریزی محیط داخلی بیمارستان مواد مصالح و تجهیزات ساختمان، نظام حمایتی پزشکی و واحدهای مهندسی ویژه، فضای سبز و حفاظت محیطی بیمارستان، بازسازی ذخیره انرژی بیمارستان، امکانات اورژانس ایمنی بیمارستان، محصولات و تکنولوژی های جدید، سیستم پشتیبانی و عملکرد بیمارستان، ساختمان هوشمند بیمارستانی و آی تی پزشکی، راه حل جدید بیمارستان دیجیتال و سلامت سیار و آزمودگی بیمارستان آینده جدید به نمایش گذاشتند.