بازدید سرزده سرپرست شرکت خانه سازی ایران از پروژه چهاردانگه

بازدید سرزده سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه چهاردانگه

دکتر رستمی به صورت سرزده از پروژه اداری،تجاری و کارگاهی چهاردانگه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، دکتر رستمی به منظور بررسی میدانی و اطلاع از آخرین وضعیت اجرائی از پروژه بازدید و با مالکان واحدهای تجاری پروژه های همجوار صحبت کردند.

لازم به ذکر است پروژه چهاردانگه از پروژه های مهم شرکت تامین گستر از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران می باشد که در زمینی به مساحت 23/000 مترمربع با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی به صورت مشارکتی با بخش خصوصی می باشد.