بازدید رئیس هیات مدیره از بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

بازدید رئیس هیات مدیره از بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران روز چهارشنبه 21 تیرماه به اتفاق معاون فنی و اجرایی شرکت از پروژه بیمارستان آبادان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهندس عبدالرضا کرد با حضور در پروژه بیمارستان 160 تختخوابی آبادان ضمن  بازدید از طبقات مختلف ساختمان اصلی با اعلام رضایتمندی از پیشرفت فیزیکی و عملکرد پیمانکار و همکاران شرکت خانه سازی ایران در پروژه ابراز امیدواری کرد، با توجه به پیشرفت مراحل پایانی ساخت پروژه در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این مرکز درمانی خواهیم بود.

همچنین در ادامه این بازدید رئیس هیات مدیره از بخش های مختلف تاسیساتی بیمارستان نظیر موتورخانه، اتاق پمپاژ ساختمان و منبع آب بازدید بعمل آورد. وی در پایان  بازدید در دیدار با  همکاران شرکت، با اشاره به انجام کارهای باقیمانده طبق چک لیست تاکید نمود  این پروژه می‌تواند تا ماه آینده و با تلاش همکاران برای مرحله تحویل موقت آماده گردد.