انتصاب سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

طی حکمی از سوی آقای دکتر رستمی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهندس حمیدرضا اعتمادی به عنوان سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری  خانه سازی ایران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران،آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت فنی و اجرایی با حضور آقای دکتر رستمی سرپرست، معاونین و مدیران شرکت خانه سازی ایران در تاریخ 14 آذرماه برگزار شد.

دکتر رستمی ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست جدید معاونت فنی و اجرایی اظهار داشت: شناسایی  مواردی که منجر به کند شدن پیشرفت پروژه های اجرایی می شود  و همکاری نیروهای زیرمجموعه معاونت فنی واجرایی در راستای اهداف سازمان تامین اجتماعی و تحویل به موقع پروژه ها را در دستور کار خود قرار دهند.

در پایان مراسم از زحمات آقای مهندس ترابی زاده در طی تصدی دوره سرپرست معاونت فنی و اجرایی تقدیر و تشکر شد.