انتصاب سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران؛

طی حکمی از سوی محمدرضا محمودی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران،  سید علی سادات حسینی به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، متن حکم صادر شده از سوی محمدرضا محمودی خطاب به سرپرست جدید معاونت اقتصادی و بازرگانی  شرکت آمده است:

انتظار اینجانب به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- بروزرسانی برنامه زمانبندی پروژه‌ها و به حداقل رساندن تاخیرهای احتمالی

2-ایجاد داشبورد مدیریتی پروژه ها و ارتباط آن با اینجانب و مدیرعامل محترم سازمان

3-نگاه کلان به کلیه پروژه ها، فارغ از تامین اعتبار از سوی سازمان تامین اجتماعی

4-تهیه پیوست تجاری، ورزشی و فرهنگی برای کلیه پروژه ها

5-تحقیق و بررسی اجرای فضای تجاری در راستای تکمیل پروژه های سازمان فوق

امید است با اتکاء به خداوند متعال و همچنین با تعامل و همراهی  سایر معاونین و مدیران شرکت در حدود وظایف و اختیارات محوله، تمامی مساعی خود را در ارتقاء هر چه بیشتر نظم و انضباط درون سازمان، تعالی و پیشرفت شرکت در جهت نیل به اهداف مد نظر بعمل آورده و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) موفق و موید باشید.

  محمدرضا محمودی