انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در حکمی سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، مهدی رستمی مدیرعامل شرکت در حکمی میلاد کوگیر چگینی را به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران منصوب کرد.

پیش از این یوسف اعتمادی سرپرستی این مدیریت را بر عهده داشت که در مراسمی با حضور معاونین و مدیران شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران از خدمات و تلاش های ایشان تقدیر و تشکر شد.