انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در حکمی سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، مهدی رستمی مدیرعامل شرکت در حکمی محمد مارینی را به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران منصوب کرد.

در پایان این مراسم  از تلاش ها و زحمات میلاد چگینی  تقدیر و تشکر شد.