انتصاب رئیس اداره مدیریت و کنترل پروژه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب رئیس اداره مدیریت و کنترل پروژه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

طی حکمی از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهندس امیر حسین شکوری به عنوان رئیس اداره مدیریت و کنترل پروژه منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، متن حکم صادر شده از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی خطاب به رئیس جدید  اداره مدیریت و کنترل پروژه شرکت آمده است:

امید است با استعانت از پروردگار متعال در ایفاء مسئولیت‌های محوله و حفظ و حراست از حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی موفق و موید باشید.

محمدحسین محمدخان طهرانی

1402/10/18