امضاء تفاهم نامه فی مابین انجمن مدیریت پروژه ایران و شرکت خانه سازی ایران

امضاء تفاهم نامه فی مابین انجمن مدیریت پروژه ایران و شرکت خانه سازی ایران

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی شرکت خانه سازی ایران و انجمن مدیریت پروژه ایران با حضور مهندس عالی پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، دکترنصرا..پور دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران ، مهندس شاهوردی عضو انجمن و مدیران فنی مهندسی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران،  این تفاهم نامه در راستای آموزش حرفه ای مدیران پروژه و ارزیابی سازمانی شرکت خانه سازی ایران و همچنین ایجاد زمینه های مناسب جهت بکارگیری توانمندیها و خدمات به منظور ارتقاء کیفی احداث پروژه های بیمارستانی، درمانی و بیمه ای  اجرایی خواهد شد.