آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای (نوبت دوم) فراخوان: 01/09/2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای (نوبت دوم)

فراخوان: 2/09/00

شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به انتخاب تأمین‌کننده‌های ذیصلاح برای موضوع مناقصه‌ها، جهت پروژه‌های تکلیفی و مأموریتی سازمان تأمین اجتماعی، اقدام نماید. لذا از کلیه تأمین‌کنندگان که از تجربه، توانایی و صلاحیت کافی برخوردار هستند، دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نموده و اسناد مربوط را طبق برنامه زمان‌بندی مناقصه به شرح ذیل از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

1-   مناقصه‌گزار: شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

2-  برنامه زمان‌بندی، موضوع مناقصه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار): به شرح جدول زیر (تضمین از نوع “الف”و یا “ب” و یا “خ” ماده «4» آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394)

ردیف موضوع مناقصه شماره فراخوان در ستاد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) برنامه زمان‌بندی مناقصه
زمان توزیع اسناد (مهلت خرید و دریافت) مهلت تسلیم فیزیکی (اصل) پاکت الف مهلت بارگذاری پیشنهادها تاریخ گشایش پاکت‌های الف/ب
1 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش رختشویخانه (لاندری) بیمارستانی بیمارستان لنگرود (تجدید) 2001093510000010 850.000.000 ‌دوشنبه

13/04/1401 لغایت ساعت 19:00

سه‌شنبه

21/04/1401

ساعت 14:30

‌شنبه

01/05/1401

ساعت 19:00

شنبه

01/05/1401

ساعت 10:30

یکشنبه

02/05/1401

2 خرید، حمل، راه‌اندازی و آموزش 14 دستگاه الکتروشوک قلبی دستی دارای پیس میکر (تجدید) 2001093510000011 1.400.000.000
3 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 4 دستگاه ونتیلاتور نوزاد (تجدید) 2001093510000012 1.130.000.000
4 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 4 دستگاه ماشین بیهوشی (تجدید) 2001093510000013 1.100.000.000 سه‌شنبه

14/04/1401

لغایت ساعت 19:00

چهار‌شنبه

22/04/1401

ساعت 14:30

‌دوشنبه

03/05/1401

ساعت 19:00

دوشنبه

03/05/1401

ساعت 11:30

سه‌شنبه

04/05/1401

5 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 11 دستگاه اتوآنالایزر با حجم کاری 300 الی400 تست در ساعت (بدون ISE) (تجدید) 2001093510000014 4.400.000.000
6 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 1 دستگاه اکو کاردیوگرافی مبله (تجدید) 2001093510000015 700.000.000
7 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 1 دستگاه سونوگرافی کالر داپلر مبله (تجدید) 2001093510000016 750.000.000 ‌چهارشنبه

15/04/1401 لغایت ساعت 19:00

یکشنبه

26/04/1401

 

ساعت 14:30

‌شنبه

08/05/1401

ساعت 19:00

شنبه

08/05/1401

ساعت 10:30

یکشنبه

09/05/1401

8 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 1 دستگاه سونوگرافی کالر داپلر پرتابل (تجدید) 2001093510000017 825.000.000
9 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 1 دستگاه رادیولوژی ساده 500 الی 640 میلی آمپر (دیجیتال) ستون زمینی (تجدید) 2001093510000018 1.100.000.000

3-  کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (setadiran.ir) انجام می‌شود. لذا از هرگونه مراجعه حضوری به محل شرکت جهت خرید اسناد مناقصه، اطلاع از شرایط مناقصه یا سوالات مطرح، اکیدا خودداری گردد. لذا مقتضی است متقاضیان شرکت در مناقصه‌ نسبت به ثبت نام در ستاد و ثبت مهر و امضای الکترونیکی (مطابق با آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی مؤید صاحبان مجاز امضاء تعهدآور) اقدام نمایند.

4-   رعایت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، از طرف مناقصه‌گران الزامی است.

5-  مناقصه‌گزار در رد یا قبول هر یک و یا همه پیشنهادات واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است و ارائه پیشنهادات حقی برای شرکت کننده در مناقصه و یا تکلیفی برای مناقصه‌گزار جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده ایجاد نمی‌نماید.

6-   درصورت داشتن هرگونه سوال، با شماره‌های 88650905-.021 الی 29، داخلی‌های 2340 الی 2346 واحد بازرگانی، تماس حاصل نمایید.

آدرس مناقصه‌گزار (صرفا جهت ارسال نسخه فیزیکی [اصل] پاکت الف): تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان اسفندیار، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 3، واحد حراست شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران – کدپستی: 1968656811